Galopem w Przyszłość - FUNDACJA Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku
Przejdź do treści
Fundacja Pomorskie Centrum Psychotramatologii od czerwca 2020 r. realizuje projekt "Galopem w przyszłość". Jego celem jest wsparcie 15 dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji, które pomimo młodego wieku przeżyły kryzys i doznały traumatycznych przeżyć. Pomoc odbiorcą projektu prowadzona jest poprzez oddziaływania hipoterapeutyczne w stadninie AKJ Trójmiasto.

Hipoterapia to ukierunkowane działanie terapeutyczne, mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka, podczas którego koń stanowi integralną część  procesu terapeutycznego. Wspomaga nabywanie nowych umiejętności i
rozwijanie już nabytych. Bezpośredni kontakt z dużym, silnym zwierzęciem wpływa na wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie. Ponadto obcowanie z tak dużym zwierzęciem jest bardzo emocjonujące. Dzięki czemu odczuwamy potrzebę, by te emocje wyrazić, podzielić się z nimi. Sprzyja to
poprawie komunikowania się i nawiązywania relacji społecznych.

Projekt dofinansowany w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego, ze środków Miasta Gdańska.
ver. F-01/22
Wróć do spisu treści