Historia Fundacji - FUNDACJA Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku
Przejdź do treści
Historia oraz opis zasobów organizacji wraz z uzasadnieniem wartości potencjału organizacji

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii powstała formalnie w marcu 2008r.Głównym jej celem jest szerzenie wiedzy na temat pracy z osobami, które doświadczyły traumy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci doświadczających przemocy i nadużyć seksualnych.
Nieformalne początki fundacji sięgają zrealizowanego w 2006r. projektu w ramach ZPORR (Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie). „Szkolenia kompetencyjne dla profesjonalistów pracujących z dzieckiem krzywdzonym w mieście Gdynia – moduł podstawowy i terapeutyczny”realizowanego przez Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Gdyni. Projekt otrzymał wyróżnienie w grudniu 2006r na konferencji „Dobre praktyki z dobrej ręki” jako jeden z 6 najlepszych projektów w Polsce w tymże roku.
Dyrektor projektu była Joanna Fila a koordynatorem merytorycznym Dorota Modrzyńska.
Celem projektu było poprawienie świadomości problemu dzieci krzywdzonych i podniesienie poziomu wiedzy z zakresu diagnozy i pomocy tym dzieciom wśród uczestników. W efekcie szkolenia beneficjenci ostateczni zdobyli kwalifikacje wzmacniające ich pozycję na rynku pracy oraz nauczyli się właściwej oceny problemu w kontakcie z dzieckiem krzywdzonym oraz skuteczniej pokierują nim do specjalistycznej placówki.
W trakcie tego projektu zostało przeszkolonych 17 specjalistów w ramach nowej techniki psychoterapeutycznej Psychotraumatologii i to właśnie oni stanowią trzon fundacji. Technika ta pozwala na pomoc interwencyjną wobec osób, które doświadczyły nagłej traumy jak w przypadku wypadku czy katastrofy oraz wzbogaca możliwości terapeuty pracy z pacjentem długoterminowym po urazie psychicznym. Członkowie fundacji to doświadczeni specjaliści w zakresie pracy psychoterapeutycznej z dziećmi i dorosłymi oraz w prowadzeniu superwizji , treningów i szkoleń. Ich dotychczasowe działania oparte były o wolontariat.

Jesteśmy organizacją dynamiczną i sprawnie działającą, co pokazują zintensyfikowane zadana podjęte w latach 2008/09 przez członków fundacji. Znalazły się wśród nich pomimo krótkiego okresu istnienia następujące przedsięwzięcia:

Marzec – maj 2008
– cykliczne spotkania kliniczne wolontariuszy fundacji będących terapeutami w celu wspólnego studiowania i koleżeńskiej superwizji.

Czerwiec 2008
– Pierwsza międzynarodowa konferencja „Niewypłakane łzy”, w której wzięło udział ponad 120 specjalistów zajmujących się ofiarami przemocy, w szczególności dziećmi. Konferencja została zorganizowana z darowizn i sponsoringu, dzięki zaangażowaniu wolontariuszy fundacji i przychylności Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Sierpień 2008
– złożenie projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach 01/PO KL/ 8.1.1/2008 pt. „Doskonalenie zawodowe – Certyfikowani Specjaliści Centrum Psychotraumatologii”

Wrzesień 2008 – przygotowanie oferty szkoleniowej dla szkół i promocja bezpośrednia w ramach szkoleń „Diagnoza i interwencja wobec dziecka doświadczającego przemocy i nadużyć seksualnych” oraz „Dzieci z zaburzeniami zachowania w placówce szkolnej”. Odwiedzenie 17 szkół w województwie Pomorskiem w celu dokonania analizy potrzeb.

Październik 2008 – złożenie projektu w ramach IV edycji konkursu Funduszu dla Organizacji Pozarządowych komponentu „Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie” mikro Pt. „Wzmocnienie potencjału Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii początkiem szkoleń dla specjalistów woj. Pomorskiego”.

Listopad 2008 - przygotowanie projektu „Poszukiwanie nowych rozwiązań systemowych - Szkolenia dla specjalistów pracujących z dziećmi krzywdzonymi w Woj. Pomorskim” i lobbing projektu.

Grudzień 2008 – wygranie projektu złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach 01/PO KL/ 8.1.1/2008 „Doskonalenie zawodowe – Certyfikowani Specjaliści Centrum Psychotraumatologii”.

Luty 2009 – dalsze prace nad projektem „Poszukiwanie nowych rozwiązań systemowych - Szkolenia dla specjalistów pracujących z dziećmi krzywdzonymi w Woj. Pomorskim”, który składany będzie w najbliższych miesiącach.

Marzec 2009 – podpisanie umowy na biuro projektu mieszczące się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Kwiecień 2009 – Rozpoczęcie projektu „Doskonalenie zawodowe- Certyfikowani Specjaliści Pomorskiego Centrum Psychotraumatologii. W ramach tego projektu szkoli się 49 psychoterapeutów z Trójmiasta, w tym 17 otrzymało certyfikaty psychotraumatologa w zakresie prowadzenia psychoterapii i szkoleń i będzie kontynuować swoje kształcenie w zakresie superwizji i seminariów psychoanalitycznych w roku 2010. Cały projekt kończy się w grudniu 2010r.
Co miesiąc w ramach działań w projekcie odbywają się wykłady otwarte dla szerokiego grona specjalistów, w których dotychczas wzięło udział około 100 osób.

Czerwiec 2009 – Zorganizowanie i przeprowadzenie II Międzynarodowej Konferencji „Niewypłakane łzy”. W konferencji wzięło udział około 150 osób z całej Polski, w tym ponad 120 z Trójmiasta.

Październik 2009 – Uroczyste wręczenie certyfikatów psychotraumatologa w zakresie prowadzenia psychoterapii i szkoleń dla 17 psychoterapeutów.

Marzec 2010 – Otwarcie Punktu Konsultacyjnego dla osób, które doświadczyły urazu psychicznego.

Czerwiec 2010 – Zorganizowanie i przeprowadzenie III Międzynarodowej Konferencji „Niewypłakane łzy” pt. „Wokół życia i śmierci”. W dwudniowej konferencji uczestniczyło wielu specjalistów z Polski oraz zaproszeni goście z Niemiec.

Charakteryzuje nas charyzma oraz profesjonalizm. Pomimo krótkiego czasu trwania organizacji zdecydowanie możemy powiedzieć, że posiadamy doświadczoną w zarządzaniu projektami kadrę, co stanowi gwarancję powodzenia projektu.

Podsumowując chcielibyśmy dodać, że nasza organizacja skupia dojrzałych i stabilnych psychoterapeutów, kierujących się zarówno w zawodzie jak i w życiu wysokimi standardami etycznymi. Większość osób od wielu lat skupiona jest w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej, co wymaga długoterminowego treningu w ramach własnej terapii psychoanalitycznej lub psychoanalizy. Zainteresowanie nową techniką psychotraumatologią , która pomoże w przyszłości wielu ludziom , jest efektem ich rozwoju zawodowego i wysiłku.
Historia psychotraumatologii /Ela Briz/

Gdy zapytano mnie, czy nie chciałabym w Gdańsku w 2008 roku wygłosić referatu pod tytułem "Historia Psychotraumatologii", w pierwszej chwili chciałam odmówić, ponieważ w roku 2006, gdy szkoliłam w Polsce pierwszych psychotraumatologów, odniosłam wrażenie, że czas jeszcze nie dojrzał do tego, by wszcząć publiczną dyskusję na ten temat.

Jednak nie mogłam przestać o tym myśleć, a to dlatego, że wygłoszenie takiego wykładu umożliwia nowy początek w kraju, który przecież chce być nowoczesny. Dlatego jestem przekonana, że dla nowoczesnej Polski jest niezwykle ważne, aby
zainteresować się głównymi problemami psychotraumatologii i jej historią. (...)


ver. F-01/22
Wróć do spisu treści