Konferencja - 2019 - FUNDACJA Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku
Przejdź do treści
KONFERENCJA PSCYCHOTRAUMATOLOGII 29 listopada 2019 roku

FUNDACJA POMORSKIE CENTRUM     PSYCHOTRAUMATOLOGII
oraz
INSTYTUT PSYCHOTERAPII ZINTEGROWANEJ W MONACHIUM
we współpracy z
EUROPEJSKIM CENTRUM SOLIDARNOŚCI
a także
POLSKĄ FEDERACJĄ PSYCHOTRAUMATOLOGII

zapraszają do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Psychotraumatologii na temat:

TRAUMA W RODZINIE
 
która odbędzie się  w dniu 29 LISTOPADA 2019 roku w Sali Wystaw Czasowych
Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku - ul. Plac Solidarności 1 Gdańsk.

PROGRAM KONFERENCJI:
10.00 – 11.00 – dr Alfred Walter „Trauma niewidziana - Ukryta traumatyzacja w rodzinie.”
11.00 – 12.00 – Jolanta Zboińska „Dynamika lojalności w rodzinie” Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku
12.00 – 12.30 – przerwa kawowa
12.30 – 13.30 – Anna Aleksandra Osińska psycholog – „Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci – analiza relacji rodzinnych i wczesnej młodości więźniów skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności.” Psycholog pracująca w  Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
13.30 – 14.30 – dr Lida Chylewska Barakat, dr Elżbieta Kuleszko  – „Rola rodziny w terapii traumy”
14.30 – 15.30 – prof. Mouta Barakat – „Synchronizacja w leczeniu traumy w rodzinie”
 

 
Szczegółowe dane na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej Fundacji PCP: www.psychotraumatologia.com.pl
 
Zgłoszenia na konferencję prosimy kierować pod adres e-mai: info@psychotraumatologia.com.pl
 
Koszt konferencji 200 zł.
Opłaty za konferencję i grupy superwizyjne prosimy dokonywać na konto:
PKO SA  73 1240 2920 1111 0010 1746 9077
Tytyłem: Konferencja
 
FAKTURY
Prośby o faktury na udział w konferencji prosimy kierować na adres: faktury@psychotraumatologia.com.pl


Prelegenci:

Dr filoz. Alfred Walter
Studiował filozofię, teologię ewangelicką, pedagogikę i politologię we Fryburgu, Bazylei, Monachium i Wiedniu.  Odbył szkolenie w zakresie psychoanalizy dzieci, młodzieży i dorosłych (Monachium). Odbył szkolenie w zakresie analizy grupowej według Foulkes'a oraz w zakresie psychoanalitycznej terapii par i rodzin (Monachium). Przez 7 lat pracował jako asystent naukowy na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium. Przez 12 lat praktykował w Poradni Psychologicznej ewangelickiej organizacji pomocy Diakonisches Werk w Augsburgu (główna problematyka – separacje i rozwody). Od 15 lat prowadzi działalność we własnym gabinecie psychoanalitycznym w Augsburgu.Kierownik szkoleń z zakresu psychoanalitycznej i psychodynamicznej terapii dzieci i młodzieży przy Centrum für Integrative Psychotherapie (Centrum Psychoterapii Integracyjnej) w Monachium (CIP, uznany przez państwo instytut szkoleniowy dla psychoterapeutów medycznych i niemedycznych). Kierownik szkoleń z zakresu terapii par i rodzin przy Gesellschaft für analytische Gruppendynamik e.V. (Stowarzyszenie Analitycznej Dynamiki Grupowej) w Monachium. Jest wykładowcą i superwizorem w obu instytutach.  Wieloletni wykładowca psychologii głębi i psychoanalizy, terapii grupowej, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii rodzin w Instytucie Muzykoterapii, Centrum Leopolda-Mozarta przy Uniwersytecie w Augsburgu.
 
Aktualne tematy pracy:
Psychoanalityczna technika terapii zorientowana na relację. Psychoanaliza i trauma. Psychoanaliza i terapia rozwojowa. Relacyjne analityczne modele psychoterapii dzieci i młodzieży. Autor ponad 60 publikacji z zakresu kontroli zbrojeń, badań o pokoju i konfliktach, pedagogiki pokoju i ruchów pokojowych, AIDS, historii myśli psychoanalitycznej, psychoanalitycznej terapii dzieci, par i rodzin, psychoanalitycznej teorii rozwoju.  

Jolanta Zboińska – psycholog, pedagog, psychoterapeuta, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, certyfikowany psychotraumatolog, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny. Wieloletni członek i założycielka Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii, aktualnie jej prezes. Wieloletni biegły sądowy z listy Prezesa Sądu kręgowego w Gdańsku. W ramach Fundacji PCP prowadzi szkolenia z zakresu psychotraumatologii specjalistycznej i psychotraumatologii praktycznej. Pracuje w prywatnym gabinecie  z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. W 2009 roku na Międzynarodowej Konferencji Psychotraumatologicznej w Haidenhaim otrzymała międzynarodową nagrodę  za całokształt osiągnięć zawodowych oraz wdrażanie psychotraumatologii w Polsce. Wieloletni współpracownik i wykładowca Kolegium Studiów Podyplomowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Lidia Chylewska Barakat - psycholog kliniczny i rodzinny, dr psychologii Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Superwizor w Fundacji EMIC, która zajmuje się opieką nad cudzoziemcami przebywającymi w Polsce oraz w „NGO Give Something Back ” w Berlinie.  Od ponad 20 lat pracuje z osobami potrzebującymi wsparcia i pomocy psychologicznej. Trenerka i ko - trenerka w międzynarodowych i krajowych projektach psychoprofilaktyki, edukacji i pomocy.
 
Specjalizuje się m.in. w terapii traumy, terapii zaburzeń lękowych, terapii zaburzeń przystosowawczych.
 
Przed wybuchem wojny w Syrii pracowała tam wspólnie z mężem  wspierając m.in. uchodźców z Iraku, w tym kobiety - ofiary gwałtu. Do Polski wróciła w 2012 r.

Mouta Barakat - prof. Uniwersytetu w Damaszku, 1988 – 1994: delegat Uniwersytetu w Damaszku jako doktorant, UAM Poznań 1994 – 1998: Adiunkt Wydziału Zdrowia Psychicznego, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet w Damaszku.1998 – 2001: Adiunkt:  Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz 2001 – 2006: Adiunkt; Wydział Poradnictwa Psychologicznego, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet w Damaszku. 2007- 2012: Associate Profesor Wydziału Poradnictwa Psychologicznego, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet w Damaszku. 2012 – 2017: Associate profesor Departementu Pedagogi i Poradnictwa Psychologicznego, w Nizwa University, Oman. 2017 – aktualnie: Free lancer, promuje swoją  działalność w dziedzinie zdrowia psychicznego przez internetową platformę. (psycedu.com) Zainteresowania zawodowe: przemoc w rodzinie, nadużycia seksualne, pomoc ofiarom i sprawcom przemocy, psychologia kliniczna, psychologia zdrowia, psychoterapia humanistyczna, zdrowie psychiczne uchodźców i ofiar traum wojennych.

Anna Aleksandra Osińskamgr psychologii, studentka kryminologii na Uniwersytecie Warszawskim, pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.
ver. F-01/22
Wróć do spisu treści