Konferencja - 2021/2 - FUNDACJA Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku
Przejdź do treści
26 LISTOPAD 2021 r. || 10:00
       CENTRUM PSYCHOTERAPII ZINTEGROWANEJ W MONACHIUM
EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI
POLSKA FEDERACJA PSYCHOTRAUMATOLOGII

zapraszają Państwa na
V Międzynarodową Konferencję Psychotraumatologii
w formie hybrydowej

„PRACA Z TRAUMĄ"

 która odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 roku o godzinie 10:00


W miarę rozwoju sytuacji pandemicznej organizatorzy podejmą decyzję odnośnie formuły wydarzenia: w kwestii pracy stacjonarnej lub on line. Aktualnie planujemy Gdańsku.
Pragniemy także udostępnić udział w wydarzeniu tym spośród Państwa spotkanie stacjonarne w auli głównej Europejskiego Centrum Solidarności w etapie można wybrać tę
formę uczestnictwa, którzy preferują uczestnictwo w formie on line, co oznacza że już na obecnym (możliwy jest zarówno udział osobisty jak i poprzez platformę ClickMeeting).

W przypadku nasilenia zagrożenia epidemiologicznego konferencja zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie online. O ostatecznej decyzji organizatorów poinformujemy
Państwa do 31 października 2021.


PROGRAM KONFERENCJI:

10:00 – 10:15    – Otwarcie konferencji
10:15 – 10:30    – Powitanie – Prezes Fundacji Jolanta Zboińska
10:30 – 11:30    dr Alfred Walter „Zamiana traumatycznego doświadczenia  w narrację. Przypadek psychodynamicznej terapii traumy u dziecka”
11:30 – 11:45    – Dyskusja
11:45 – 12:45    dr Anne Alvarez „Poziomy pracy terapeutycznej w terapii traumy i zaniedbania: w kontynuacji <<Żywego Kontaktu>>”
12:45 – 13:00    – Dyskusja
13:00 – 13:30    – Przerwa kawowa
13:30 – 14:15    – dr hab. Bernadetta Izydorczyk „Trauma a zaburzenia odżywiania”
14:15 – 14:30    – Dyskusja
14:30 – 15:15    dr Joanna Stubley „Praca z traumą złożoną u osób dorosłych. Model Tavistock clinic”
15:15 – 15:30    – Dyskusja
15:30 – 16:00    Michał Żłobecki „Sytuacja cudzoziemców z doświadczeniem traumy przebywających w detencji administracyjnej – międzynarodowe standardy oraz wnioski
płynące z wizytacji KrajowegoMechanizmu Prewencji Tortur BRPO w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców”
16:00 – 16:15    – Dyskusja
16:15            – Zakończenie konferencji.


PREMIERA POLSKIEGO WYDANIA KSIĄŻKI
ANNE ALVAREZ „ŻYWY KONTAKT”Podczas konferencji planujemy premierę wydawniczą: pierwsze wydanie w języku polskim
książki dr Anne Alvarez pt: „Żywy kontakt”. Książka będzie sprzedawana podczas konferencji
oraz przez stronę internetową fundacj www.psychotraumatologia.com.pl
 
 

FORMULARZ KUPNA
KOSZT:
200 zł – udział online
250 zł – obecność osobista
Członkowie Polskiej Federacji Psychotraumatologii  - 180 PLN online lub 230 zł obecność osobista
Nr konta: 73 1240 2920 1111 0010 1746 9077
Tytułem: Konferencja imię i nazwiskoPRELEGENCI:
Dr Alfred Walter
Od 15 lat prowadzi działalność we własnym gabinecie psychoanalitycznym w Augsburgu. Kierownik szkoleń z zakresu psychoanalitycznej i psychodynamicznej terapii dzieci
i młodzieży przy Centrum für Integrative Psychotherapie (Centrum Psychoterapii Integracyjnej) w Monachium Kierownik szkoleń z zakresu terapii par i rodzin przy
Gesellschaft für analytische Gruppendynamik e.V. (Stowarzyszenie Analitycznej Dynamiki Grupowej) w Monachium. Jest wykładowcą i superwizorem w obu instytutach.
Wieloletni wykładowca psychologii głębi i psychoanalizy, terapii grupowej, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii rodzin w Instytucie Muzykoterapii,
Centrum Leopolda-Mozarta przy Uniwersytecie w Augsburgu.

Dr Anne Alvarez
Psychoterapeutka psychoanalityczna specjalizująca się w pracy z dziećmi i młodzieżą, przez wiele lat pracująca
z głęboko zaburzonymi oraz autystycznymi dziećmi i adolescentami w Klinice Tavistock w Londynie, współzałożycielka
oddziału leczenia dzieci autystycznych w Tavistock.
Dr Joanna Stubley
Psychiatra, psychoterapeutka psychoanalityczna. Kieruje Oddziałem Leczenia Traumy dla osób dorosłych w Klinice Tavistock w Londynie. Posiada doświadczenie w pracy
z pacjentami indywidualnymi, grupami oraz organizacjami po doświadczeniach traumatycznych. Jest wykładowcą i trenerem w obszarze traumy, ze szczególnym
zainteresowaniem traumą złożoną. Ponadto ukończyła szkolenia tf-CBT( CBT zorientowane na traumę) oraz EMDR. Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa
Psychoanalitycznego.
Dr hab.  Bernadetta Izydorczyk
Kierownik Zakładu Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii Konsultant Krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej Instytut Psychologii Stosowanej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Mgr Michał Żłobecki
Absolwent studiów  prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych na kierunku Współczesne Migracje Międzynarodowe na Uniwersytecie
Warszawskim. Od 2014 r. zajmuje się problematyką ochrony praw człowieka. Pierwsze doświadczenia pracy z cudzoziemcami zdobywał w Studenckiej Poradni Prawnej UJ,
gdzie udzielał bezpłatnej pomocy prawnej osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy. W latach 2016-2018 asystent prawny urzędnika ds. praw podstawowych
w Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex, od 2018 r. pracownik Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
      

ver. F-01/22
Wróć do spisu treści