Koordynator - FUNDACJA Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku
Przejdź do treści
SZKOLENIE Z ZAKRESU PSYCHOTRAUMATOLOGII PRAKTYCZNEJ

Zgłoszenia prosimy kierować: na adres: fundacjaszkolenia@wp.pl


Informacja telefoniczna: 660-765-050 – Jolanta Zboińska


SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO OSÓB PRACUJĄCYCH W OBSZARZE PREWENCJI, PROFILAKTYKI, INTERWENCJI ORAZ POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM TRAUMĄ.

KURS PODSTAWOWY W SPOSÓB WYCZERPUJĄCY OMAWIA TEMATYKĘ TRAUMY PSYCHICZNEJ, OSADZA W METODYCE PSYCHOTRAUMATOLOGII ORAZ WYPOSAŻA W NARZĘDZIA PRACY W PODSTAWOWYM KONTAKCIE Z OSOBAMI STRAUMATYZOWANYMI.

NASZYMI ABSOLWENTAMI I BENEFICJENTAMI SĄ PEDAGODZY, PSYCHOLOGOWIE, PRACOWNICY SŁUŻB SPOŁECZNYCH ORAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH, LEKARZE I PRACOWNICY SŁUŻB MEDYCZNYCH, PRACOWNICY SŁUŻB PENITENCJARNYCH.Opłaty należy dokonać na konto Fundacji:

73 1240 2920 1111 0010 1746 9077

Bank PEKAO SA V O/ Gdańsk
z dopiskiem: imię i nazwisko grupa .......
ver. F-01/22
Wróć do spisu treści