Wsparcie na Starcie - FUNDACJA Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku
Przejdź do treści
WSPARCIE NA STARCIE


Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku od 18.10.2021 r. realizuje projekt pn. "Wsparcie na starcie" polegający na organizacji indywidualnej terapii długoterminowej dla 25 dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej (także w formie zdalnej) oraz regularnym wsparciu i psychoedukacji rodziców zastępczych. Działanie realizowane będzie do 31.03.2023 r.

 
Podstawowym celem projektu jest specjalistyczne wsparcie w zapobieganiu i ograniczaniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej, poprzez wsparcie uczestników projektu w radzeniu sobie z trudnościami zdrowia psychicznego oraz funkcjonowania, które pogłębiły się na skutek wystąpienia Covid-19
 

Zadanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa w ramach grantu "Pomorskie dzieciom", udzielonego Miastu Gdańsk.
ver. F-01/22
Wróć do spisu treści