Gdańsk 04.2017 - FUNDACJA Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

Przejdź do treści
Szkolenie z Zakresu Psychotraumatologii Praktycznej
POCZĄTEK - KWIECIEŃ 2017 r.

Szanowni Państwo,
wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu szkoleniem z zakresu psychotraumatologii Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii we współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium uruchamia kolejną edycję szkolenia z Psychotraumatologii Praktycznej. Aktualnie pozostało jedynie kilka wolnych miejsc w grupie, która rozpocznie pracę w kwietniu 2017. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu, prosimy o pilne zgłoszenie swego akcesu emailowo na adres fundacjaszkolenia@wp.pl  Po ukończeniu pełnego cyklu szkolenia istnieje możliwość uzyskania certyfikatu psychotraumatologa wydanego przez Instytut Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium (certyfikat honorowany jest we wszystkich krajach UE).

Kurs jest jedynym dostępnym w Polsce cyklem szkoleniowym z zakresu psychotraumatologii który posiada akredytację Instytutu Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium i w którego prowadzenie zaangażowany jest Pan Alfred Walter - lider i wykładowca tegoż Instytutu. Rekomendacja Instytutu w Monachium sprawia, że certyfikaty wydawane przez Fundację są honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Zarząd Fundacji PCP


Szkolenie jest adresowane do osób pracujących w obszarze prewencji, profilaktyki, interwencji oraz pomocy osobom dotkniętym traumą.
Kurs podstawowy w sposób wyczerpujący omawia tematykę traumy psychicznej, osadza w metodyce psychotraumatologii oraz wyposaża w narzędzia pracy w podstawowym kontakcie z osobami straumatyzowanymi.
Naszymi absolwentami i beneficjentami są pedagodzy, psychologowie, pracownicy służb społecznych oraz instytucji pomocowych, lekarze i pracownicy służb medycznych, pracownicy służb penitencjarnych.
 
Informacje organizacyjne
 
Szkolenie składa się z czternastu 10 - cio godzinnych zjazdów, które odbywają się raz w miesiącu.
Każdy zjazd ma wyodrębniony i spójny z pozostałymi zakres tematyczny.
Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest gwarancją dobrego przygotowania własnego warsztatu pracy. Proponowane zajęcia stanowią pewną całość w zakresie wiedzy i umiejętności psychotraumatologa.
Zajęcia odbywać się będą o stałych porach: w piątki w godzinach 15.30 – 18.30 i w soboty w godz. 9.00 – 15.00.
 
Zgłoszenia
 
prosimy kierować na adres emailowy: fundacjaszkolenia@wp.pl
kontakt tel. Jolanta Zboińska Tel. 660 76 50 50
 
 
Koszt szkolenia:
Opłata za każdy zjazd wynosi 300 zł i jest wymagana najpóźniej 2 tygodnie przed kolejnym zjazdem.
Nieobecność na zjeździe nie zwalnia z opłaty za zjazd.
 
 
Opłaty należy dokonać na konto Fundacji: 73 1240 2920 1111 0010 1746 9077
Bank PEKAO SA V O/ Gdańsk
 
z dopiskiem: psychotraumatologia podstawowa Grupa VII
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKRES TEMATYCZNY

1.    Zjazd: Pojęcie traumy jako specyficznego doświadczenia zagrożenia zdrowia i/lub życia.
 
Psychotraumatologia- geneza.
Pojęcie doświadczenia traumatycznego.
Trauma i dysocjacja jako mechanizm obronny, przystosowawczy wobec ekstremalnych doświadczeń.
Neurobiologiczne podstawy stresu traumatycznego.
Interwencja kryzysowa w sytuacji doświadczenia traumatycznego.
Specyficzne i niespecyficzne objawy doświadczeń traumatycznych.
Specyfika relacji z osobą straumatyzowaną.
Długoterminowe skutki traumy.
Ramy pracy.

2.    Zjazd: Trauma Przewlekła.
 
Zespół Stresu pourazowego.
Diagnoza PTSD.
Symptomatyka PTSD.
Dysocjacja jako obrona przed traumą.
Ramy pracy- narzędzia.
 
3.    Zjazd: Trauma a więź psychiczna.
 
Pojęcie więzi psychicznej.
Budowanie więzi.
Teoria więzi: Bowlby, Winnicott, Fonagy.
Specyfika zerwanych więzi i zaburzeń więzi jako źródło traumatyzacj.
Ramy pracy- narzędzia.
 
4.    Zjazd: Wczesna traumatyzacja i jej konsekwencje.
 
Specyfika wieku niemowlęcego.
Objawy i konsekwencje doświadczeń traumatycznych u dzieci w wieku przedwerbalnym. Diagnoza i specyfika.
Interwencja kryzysowa wobec dziecka straumatyzowanego.
Mechanizmy obronne u dzieci straumatyzowanych.
Proces konsultacyjny.
 
5.    Zjazd: Rola rodziców a traumatyzacja.
 
Specyfika relacji matka – dziecko.
Podstawy budowania więzi.
Kontenerowanie w relacji matka – niemowlę.
Zakłócenia we wczesnych relacjach matka - dziecko jako źródło traumatyzacji.
Rola ojca w relacji z dzieckiem.
Rola ojca w kontekście relacji matka – dziecko.
Specyfika pracy z rodzicami.
 
6.    Zjazd: Odziedziczone rany. Znaczenie przekazu transgeracyjnego.
 
Pojęcie przekazu transgeneracyjnego.
Traumy rodzinne.
Rozpad rodziny, nadużycia wobec dzieci.
Odziedziczone rany.
Systemowe rozumienie rodziny.
 
7.     Zjazd: Trauma a kryzys adolescencyjny.
 
Specyfika wieku dojrzewania jako dynamika procesów integracji i dezintegracji.
Zagrożenia wynikające z kryzysów wieku adolescencji.
Kontakt z adolescentem – specyfika.
Doświadczenie bliskości śmierci w wieku adolescencji.
Specyfika pracy z młodzieżą.
 
8.     Zjazd: Wpływ traumy na ciało.
 
Ciało kolebką umysłu.
Rola ciała w regulacji stanów psychicznych.
Zaburzenia psychosomatyczne.
Zakłócenia w relacjach jako źródło zaburzeń psychosomatycznych.
Psychodynamika zaburzeń psychosomatycznych.
Kontakt z osobą z problemami psychosomatycznymi
 
9.     Zjazd: Suicydalność jako konsekwencja traumatyzacji.
 
Rozpoznawanie stanu zagrożenia samobójstwem.
Doświadczenie bliskości śmierci jako mechanizm obronny.
Autoagresja i samookaleczenia.
Interwencja kryzysowa w przypadku suicydalności.
Negocjacje w sytuacjach zagrożenia życia.
Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
 
10. Zjazd: Nadużycie seksualne i jego konsekwencje.
 
Historia ujawniania nadużyć seksualnych na przestrzeni lat.
Charakterystyka psychologiczna ofiary wykorzystania seksualnego.
Rodziny kazirodcze – specyfika.
Pomoc psychologiczna osobom po nadużyciach seksualnych.
Specyfika terapii sprawców nadużyć seksualnych.
Diagnoza dzieci po nadużyciach seksualnych.
 
11. Zjazd: Demoralizacja i przestępczość.
 
Etiologia procesów demoralizacji.
Rozumienie dynamiki przemocy / przemocy rodzinnej.
Depresja jako konsekwencja izolacji więziennej.
Doświadczenia traumatyczne w genezie przestępczości.
Rola instytucji jako podmiotu leczącego .
 
12. Żałoba

Doświadczenie umierania jako element życia ludzkiego.
Śmierć w rodzinie i jej implikacje dla dorosłych i dzieci.
Żałoba patologiczna i niepatologiczna.
Specyfika Kontaktu z osobą umierającą.

13 Zjazd. Wzbogacanie zasobów w kontakcie ze straumatyzowanym pacjentem. Higiena psychiczna.
 
Metody leczenia osób po doświadczeniach traumatycznych: PTSD
Rola wyobraźni we wzbogacaniu zasobów psychicznych:
„Technika Ekranu” jako specyficzna metoda pracy po doświadczeniach traumatycznych.
Teoria pracy metodą EMDR.

14 Zjazd: Instytucje i system pomocy.

Model leczenia zintegrowanego.
System pomocy.
Psychologia sądowa.
Podsumowanie kursu.


TERMINY ZAJĘĆ:
 
  • 7-8  KWIECIEŃ 2017
  • 19-20  MAJA 2017
  • 9-10  CZERWIEC 2017
  • 7-8   LIPIEC 2017
  • 22-23 WRZESIEŃ 2017
  • 20-21 PAŹDZIERNIK 2017
  • 3-4  LISTOPAD  2017
  • 1-2  GRUDZIEŃ 2017
Pozostałe terminy zjazdów będą podane w dalszym terminie.  
 


W KONTYNUACJI OFERUJEMY:
 
WPROWADZENIE DO PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ
PSYCHTRAUMATOLOGIĘ ZAAWANSOWANĄ
 
ZESPÓŁ SZKOLACY:
 
Alfred Walter – lider i wykładowca Centrum Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta psychoanalityczny,  superwizor i psychoterapeuta psychotraumatologii, członek Niemieckiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, wieloletni współpracownik i trener Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii
 
Jolanta Zboińska – certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny, certyfikowany psychotraumatolog i superwizor w tym zakresie, certyfikowany terapeuta metodą EMDR, wieloletni wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Kolegium Studiów Podyplomowych z Psychologii Klinicznej, trener Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie, prezes Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii.
 
Iwona Piotrzkowska - Sut – psychoterapeuta psychoanalityczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, certyfikowany psychotraumatolog i superwizor w tym zakresie,
 
Violeta Kosińska- psycholog-psychoterapeuta dzieci i młodzieży, absolwentka Studium Psychotraumatologii Specjalistycznej
 
Mariusz Siejek – Certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
 
Jolanta Grabska– Certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
 
ver. F-05/19
Wróć do spisu treści