Gdańsk 10.2017 - FUNDACJA Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

Przejdź do treści
Szkolenie z Zakresu Psychotraumatologii Praktycznej - Gdańsk
 
PAŹDZIERNIK 2017 r.

Szanowni Państwo,
 
uruchamia kolejną edycję szkolenia z Psychotraumatologii Praktycznej w Gdańsku. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenie swego akcesu emailowo na adres: fundacjaszkolenia@wp.pl
 
Po ukończeniu pełnego cyklu szkolenia istnieje możliwość uzyskania certyfikatu psychotraumatologa wydanego przez Instytut Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium (certyfikat honorowany jest we wszystkich krajach UE).
 
Zarząd Fundacji PCP

 
SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO OSÓB PRACUJĄCYCH W OBSZARZE PREWENCJI, PROFILAKTYKI, INTERWENCJI ORAZ POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM TRAUMĄ.
KURS PODSTAWOWY W SPOSÓB WYCZERPUJĄCY OMAWIA TEMATYKĘ TRAUMY PSYCHICZNEJ, OSADZA W METODYCE PSYCHOTRAUMATOLOGII ORAZ WYPOSAŻA W NARZĘDZIA PRACY W PODSTAWOWYM KONTAKCIE Z OSOBAMI STRAUMATYZOWANYMI.
NASZYMI ABSOLWENTAMI I BENEFICJENTAMI SĄ PEDAGODZY, PSYCHOLOGOWIE, PRACOWNICY SŁUŻB SPOŁECZNYCH ORAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH, LEKARZE I PRACOWNICY SŁUŻB MEDYCZNYCH, PRACOWNICY SŁUŻB PENITENCJARNYCH.


Informacje organizacyjne
 
Szkolenie składa się z czternastu 11 - to godzinnych zjazdów szkoleniowych, które odbywają się raz w miesiącu.
 
Każdy zjazd ma wyodrębniony i spójny z pozostałymi zakres tematyczny.
 
Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest gwarancją dobrego przygotowania własnego warsztatu pracy. Proponowane zajęcia stanowią pewną całość w zakresie wiedzy i umiejętności psychotraumatologa.
 
Zajęcia odbywać się będą o stałych porach: w piątki w godzinach 15.30 – 18.30 i w soboty w godz. 9.00 – 15.00.

Poszczególne zjazdy odbywać się będą w siedzibie Fundacji w Gdańsku – Wrzeszczu, ul. Brzozowa 15.
 
Zgłoszenia prosimy kierować na adres emailowy: fundacjaszkolenia@wp.pl
Kontakt: Jolanta Zboińska; tel.: 660 76 50 50
 
 
Koszt szkolenia:
Opłata za każdy zjazd wynosi 300 zł i jest wymagana najpóźniej 2 tygodnie przed kolejnym zjazdem.
Nieobecność na zjeździe nie zwalnia z opłaty za zjazd.
 
 
Opłaty należy dokonać na konto Fundacji:

73 1240 2920 1111 0010 1746 9077
Bank PEKAO SA V O/ Gdańsk
 
z dopiskiem: psychotraumatologia podstawowa Grupa VIII
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKRES TEMATYCZNY

1.    Zjazd: Pojęcie traumy jako specyficznego doświadczenia zagrożenia zdrowia i/lub życia.
 
Psychotraumatologia- geneza.
Pojęcie doświadczenia traumatycznego.
Trauma i dysocjacja jako mechanizm obronny, przystosowawczy wobec ekstremalnych doświadczeń.
Neurobiologiczne podstawy stresu traumatycznego.
Interwencja kryzysowa w sytuacji doświadczenia traumatycznego.
Specyficzne i niespecyficzne objawy doświadczeń traumatycznych.
Specyfika relacji z osobą straumatyzowaną.
Długoterminowe skutki traumy.
Ramy pracy.

2.    Zjazd: Trauma Przewlekła.
 
Zespół Stresu pourazowego.
Diagnoza PTSD.
Symptomatyka PTSD.
Dysocjacja jako obrona przed traumą.
Ramy pracy- narzędzia.
 
3.    Zjazd: Trauma a więź psychiczna.
 
Pojęcie więzi psychicznej.
Budowanie więzi.
Teoria więzi: Bowlby, Winnicott, Fonagy.
Specyfika zerwanych więzi i zaburzeń więzi jako źródło traumatyzacj.
Ramy pracy- narzędzia.
 
4.    Zjazd: Wczesna traumatyzacja i jej konsekwencje.
 
Specyfika wieku niemowlęcego.
Objawy i konsekwencje doświadczeń traumatycznych u dzieci w wieku przedwerbalnym. Diagnoza i specyfika.
Interwencja kryzysowa wobec dziecka straumatyzowanego.
Mechanizmy obronne u dzieci straumatyzowanych.
Proces konsultacyjny.
 
5.    Zjazd: Rola rodziców a traumatyzacja.
 
Specyfika relacji matka – dziecko.
Podstawy budowania więzi.
Kontenerowanie w relacji matka – niemowlę.
Zakłócenia we wczesnych relacjach matka - dziecko jako źródło traumatyzacji.
Rola ojca w relacji z dzieckiem.
Rola ojca w kontekście relacji matka – dziecko.
Specyfika pracy z rodzicami.
 
6.    Zjazd: Odziedziczone rany. Znaczenie przekazu transgeracyjnego.
 
Pojęcie przekazu transgeneracyjnego.
Traumy rodzinne.
Rozpad rodziny, nadużycia wobec dzieci.
Odziedziczone rany.
Systemowe rozumienie rodziny.
 
7.     Zjazd: Trauma a kryzys adolescencyjny.
 
Specyfika wieku dojrzewania jako dynamika procesów integracji i dezintegracji.
Zagrożenia wynikające z kryzysów wieku adolescencji.
Kontakt z adolescentem – specyfika.
Doświadczenie bliskości śmierci w wieku adolescencji.
Specyfika pracy z młodzieżą.
 
8.     Zjazd: Wpływ traumy na ciało.
 
Ciało kolebką umysłu.
Rola ciała w regulacji stanów psychicznych.
Zaburzenia psychosomatyczne.
Zakłócenia w relacjach jako źródło zaburzeń psychosomatycznych.
Psychodynamika zaburzeń psychosomatycznych.
Kontakt z osobą z problemami psychosomatycznymi
 
9.     Zjazd: Suicydalność jako konsekwencja traumatyzacji.
 
Rozpoznawanie stanu zagrożenia samobójstwem.
Doświadczenie bliskości śmierci jako mechanizm obronny.
Autoagresja i samookaleczenia.
Interwencja kryzysowa w przypadku suicydalności.
Negocjacje w sytuacjach zagrożenia życia.
Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
 
10. Zjazd: Nadużycie seksualne i jego konsekwencje.
 
Historia ujawniania nadużyć seksualnych na przestrzeni lat.
Charakterystyka psychologiczna ofiary wykorzystania seksualnego.
Rodziny kazirodcze – specyfika.
Pomoc psychologiczna osobom po nadużyciach seksualnych.
Specyfika terapii sprawców nadużyć seksualnych.
Diagnoza dzieci po nadużyciach seksualnych.
 
11. Zjazd: Demoralizacja i przestępczość.
 
Etiologia procesów demoralizacji.
Rozumienie dynamiki przemocy / przemocy rodzinnej.
Depresja jako konsekwencja izolacji więziennej.
Doświadczenia traumatyczne w genezie przestępczości.
Rola instytucji jako podmiotu leczącego .
 
12. Żałoba

Doświadczenie umierania jako element życia ludzkiego.
Śmierć w rodzinie i jej implikacje dla dorosłych i dzieci.
Żałoba patologiczna i niepatologiczna.
Specyfika Kontaktu z osobą umierającą.

13 Zjazd. Wzbogacanie zasobów w kontakcie ze straumatyzowanym pacjentem. Higiena psychiczna.
 
Metody leczenia osób po doświadczeniach traumatycznych: PTSD
Rola wyobraźni we wzbogacaniu zasobów psychicznych:
„Technika Ekranu” jako specyficzna metoda pracy po doświadczeniach traumatycznych.
Ressilience – posttraumatyczny wzrost.
Teoria pracy metodą EMDR.

14 Zjazd: Instytucje i system pomocy.

Model leczenia zintegrowanego.
System pomocy.
Psychologia sądowa.
Podsumowanie kursu.


TERMINY ZAJĘĆ:
06-07  PAŹDZIERNIK 2017
17-18  LISTOPAD  2017
08-09  GRUDZIEŃ 2017
12-13   STYCZEŃ  2018
02-03 LUTY 2018
02-03  MARZEC 2018
13-14  KWIECIEŃ   2018
11-12  MAJA  2018
01-02 CZERWIEC 2018
06-07 LIPIEC 2018
Pozostałe terminy zjazdów będą podane w dalszym terminie.  
 

W KONTYNUACJI OFERUJEMY:
 
          • WPROWADZENIE DO PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ
          • PSYCHTRAUMATOLOGIĘ ZAAWANSOWANĄ


ZESPÓŁ SZKOLACY:

Alfred Walter – lider i wykładowca Centrum Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium, wieloletni kierownik szkoleń Instytutu Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta psychoanalityczny,  psychoanalityk w zakresie psychoanalizy dzieci młodzieży i dorosłych, wieloletni kierownik szkoleń z zakresu terapii par i rodzin przy Stowarzyszeniu Analitycznej Dynamiki Grupowej w Monachium, superwizor i psychoterapeuta psychotraumatologii, członek Niemieckiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, wykładowca psychologii głębi i psychoanalizy, terapii grupowej, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii rodzin w Centrum Leopolda Mozarta przy Uniwersytecie w Augsburgu, wieloletni współpracownik i trener Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii.

Jolanta Zboińska – certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny, certyfikowany psychotraumatolog i superwizor w tym zakresie, certyfikowany terapeuta metodą EMDR II stopnia, wieloletni wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Kolegium Studiów Podyplomowych z Psychologii Klinicznej, trener Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie, prezes Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii.

Iwona Piotrzkowska - Sut – psychoterapeuta psychoanalityczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, certyfikowany psychotraumatolog i superwizor w tym zakresie.

Violeta Kosińska- psycholog-psychoterapeuta dzieci i młodzieży, absolwentka Studium Psychotraumatologii Specjalistycznej.

Mariusz Siejek – Certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Jolanta Grabska– Certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Lidia Chylewska-Barakat - psycholog kliniczny i rodzinny, dr psychologii Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Od ponad 20 lat pracuje z osobami potrzebującymi wsparcia i pomocy psychologicznej. Trenerka i kotrenerka w międzynarodowych i krajowych projektach psychoprofilaktyki, edukacji i pomocy.
Specjalizuje się m.in. w terapii traumy, terapii zaburzeń lękowych, terapii zaburzeń przystosowawczych.
ver. F-05/19
Wróć do spisu treści