Warszawa - FUNDACJA Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

Przejdź do treści
Szkolenie z Psychotraumatologii Praktycznej
POCZĄTEK WRZESIEŃ 2016
          SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO SPECJALISTÓW PRACUJĄCYCH W OBSZARZE PREWENCJI, PROFILAKTYKI, INTERWENCJI ORAZ POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM TRAUMĄ.
KURS PODSTAWOWY W SPOSÓB WYCZERPUJĄCY, Z RÓŻNYCH PERSPEKTYW OMAWIA TEMATYKĘ TRAUMY PSYCHICZNEJ, OSADZA W METODYCE PSYCHOTRAUMATOLOGII ORAZ WYPOSAŻA W NARZĘDZIA PRACY W PODSTAWOWYM KONTAKCIE Z OSOBAMI STRAUMATYZOWANYMI.
NASZYMI ABSOLWENTAMI I BENEFICJENTAMI SĄ PEDAGODZY, PSYCHOLOGOWIE, PRACOWNICY SŁUŻB SPOŁECZNYCH ORAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH, LEKARZE I PRACOWNICY SŁUŻB MEDYCZNYCH, PRACOWNICY SŁUŻB PENITENCJARNYCH.

Informacje organizacyjne
          Szkolenie składa się z czternastu zjazdów, które odbywają się raz w miesiącu. Miejscem szkoleń jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Warszawie znajdująca się przy ul. Zawiszy 13.
Każdy zjazd ma wyodrębniony i spójny z pozostałymi zakres tematyczny.
          Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest gwarancją dobrego przygotowania własnego warsztatu pracy. Proponowane zajęcia stanowią pewną całość w zakresie wiedzy i umiejętności psychotraumatologa.

Zajęcia odbywać się będą o stałych porach:
w piątki w godzinach:   15.30 – 18.45
w soboty w godzinach: 9.00 – 15.30

Zgłoszenia prosimy kierować na adres emailowy:
fundacjaszkolenia@wp.pl
kontakt tel. Jolanta Zboińska Tel. 660 76 50 50

Koszt szkolenia:
Opłata za każdy zjazd wynosi 400 zł i jest wymagana najpóźniej 2 tygodnie przed kolejnym zjazdem.
Nieobecność na zjeździe nie zwalnia z opłaty za zjazd.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opłaty należy dokonać na konto Fundacji:
73 1240 2920 1111 0010 1746 9077
Bank PEKAO SA V O/ Gdańsk
tytułem: psychotraumatologia podstawowa Grupa III
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKRES TEMATYCZNY

1.   Zjazd: Pojęcie traumy jako specyficznego doświadczenia zagrożenia zdrowia i/lub życia.
Psychotraumatologia- geneza.
Pojęcie doświadczenia traumatycznego.
Trauma i dysocjacja jako mechanizm obronny, przystosowawczy wobec ekstremalnych doświadczeń.
„Obcęgi traumatyczne”
Neurobiologiczne podstawy stresu traumatycznego.
Interwencja kryzysowa w sytuacji doświadczenia traumatycznego.
Kontakt z pacjentem po przeżyciu traumatycznym.
Reakcje aparatu psychicznego na traumę.
Ramy pracy. Narzędzia do diagnozy historii pacjenta.

2.    Zjazd: Trauma Przewlekła. ASD, PTSD, złożone PTSD
Zespół Stresu Pourazowego.
Diagnoza PTSD.
Symptomatyka PTSD.
Dysocjacja jako obrona przed traumą.
Ramy pracy- narzędzia diagnostyczne.

3.    Zjazd: Trauma a więź psychiczna.
Pojęcie więzi psychicznej.
Budowanie więzi.
Teoria więzi: Bowlby, Winnicott, Fonagy.
Specyfika zerwanych więzi i zaburzeń więzi jako źródło traumatyzacji.
Metody badania więzi.

4.    Zjazd: Wczesna traumatyzacja i jej konsekwencje.
Specyfika wieku niemowlęcego.
Objawy i konsekwencje doświadczeń traumatycznych u dzieci w wieku przedwerbalnym. Diagnoza i specyfika.
Interwencja kryzysowa wobec dziecka straumatyzowanego.
Mechanizmy obronne u dzieci straumatyzowanych.
Proces konsultacyjny.

5. Zjazd: Rola rodziców a traumatyzacja.
Specyfika relacji matka – dziecko.
Podstawy budowania więzi.
Kontenerowanie w relacji matka – niemowlę.
Zakłócenia we wczesnych relacjach matka - dziecko jako źródło traumatyzacji.
Rola ojca w relacji z dzieckiem.
Rola ojca w kontekście relacji matka – dziecko.
Specyfika pracy z rodzicami.

6.      Zjazd: Odziedziczone rany. Znaczenie przekazu transgeracyjnego.
Pojęcie przekazu transgeneracyjnego.
Traumy rodzinne.
Rozpad rodziny, nadużycia wobec dzieci.
Odziedziczone rany.
Systemowe rozumienie rodziny.

7.    Zjazd: Trauma a kryzys adolescencyjny.
Specyfika wieku dojrzewania jako dynamika procesów integracji i dezintegracji.
Zagrożenia wynikające z kryzysów wieku adolescencji.
Kontakt z adolescentem – specyfika.
Doświadczenie bliskości śmierci w wieku adolescencji.
Specyfika pracy z młodzieżą.

8.    Zjazd: Wpływ traumy na ciało.
Ciało kolebką umysłu.
Rola ciała w regulacji stanów psychicznych.
Zaburzenia psychosomatyczne.
Zakłócenia w relacjach jako źródło zaburzeń psychosomatycznych.
Psychodynamika zaburzeń psychosomatycznych.
Kontakt z osobą z problemami psychosomatycznymi

9.     Zjazd: Suicydalność jako konsekwencja traumatyzacji.
Rozpoznawanie stanu zagrożenia samobójstwem.
Doświadczenie bliskości śmierci jako mechanizm obronny.
Autoagresja i samookaleczenia.
Interwencja kryzysowa w przypadku suicydalności.
Negocjacje w sytuacjach zagrożenia życia.
Negocjacje w sytuacjach kryzysowych.

10. Zjazd: Nadużycie seksualne i jego konsekwencje.
Historia ujawniania nadużyć seksualnych na przestrzeni lat.
Charakterystyka psychologiczna ofiary wykorzystania seksualnego.
Rodziny kazirodcze – specyfika.
Pomoc psychologiczna osobom po nadużyciach seksualnych.
Specyfika terapii sprawców nadużyć seksualnych.
Diagnoza i terapia dzieci po nadużyciach seksualnych.

11. Zjazd: Demoralizacja i przestępczość.
Etiologia procesów demoralizacji.
Rozumienie dynamiki przemocy / przemocy rodzinnej.
Depresja jako konsekwencja izolacji więziennej.
Doświadczenia traumatyczne w genezie przestępczości.
Rola instytucji jako podmiotu leczącego.

12. Zjazd. Wzbogacanie zasobów w kontakcie ze straumatyzowanym pacjentem. Higiena psychiczna.
Metody leczenia osób po doświadczeniach traumatycznych oraz z diagnozą PTSD.
Rola wyobraźni we wzbogacaniu zasobów psychicznych.
IV fazowy model terapii traumy.
„Technika Ekranu” jako specyficzna metoda pracy po doświadczeniach traumatycznych.
Specyfika posttraumatycznego wzrostu.
Teoria pracy metodą EMDR.

13. Zjazd:  Śmierć i żałoba
Doświadczenie umierania jako element życia ludzkiego.
Śmierć w rodzinie i jej implikacje dla dorosłych i dzieci.
Żałoba patologiczna i niepatologiczna.
Specyfika kontaktu z osobą umierającą.

14 Zjazd: Instytucje jako system leczący.
Specyficzna dynamika relacji interpersonalnych w instytucji.
Model leczenia zintegrowanego w instytucji ( wzorowany na Instytucie Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium).
System pomocy instytucjonalnej.
Czynniki leczące w instytucji.
Podsumowanie kursu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERMINY ZAJĘĆ:

   • 30 WRZESIEŃ - 1 PAŹDZIERNIK 2016
   • 21 – 22 PAŹDZIERNIK 2016
   • 25 - 26 LISTOPAD 2016
   • 16 - 17 GRUDZIEŃ 2016
   • 21 - 22 STYCZEŃ 2017
   • 24 - 25  LUTY 2017
   • 17 - 18 MARZEC 2017
   • 21 - 22 KWIECIEŃ 2017
   • 12 - 13 MAJ 2017
   • 16 – 17 CZERWIEC 2017
   • 14 - 15 LIPIEC 2017

Kolejne terminy zjazdów zostaną podane w przyszłym roku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W KONTYNUACJI OFERUJEMY II KOLEJNE ETAPY:
 • WPROWADZENIE DO PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ
 • PSYCHTRAUMATOLOGIĘ ZAAWANSOWANĄ

ZESPÓŁ SZKOLACY:

Alfred Walter –  psychoterapeuta psychoanalityczny i superwizor Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, wieloletni wykładowca i lider Instytutu Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium, prowadzący prywatną praktykę w Augsburgu, jeden z pionierów psychotraumatologii w Polsce.

Jolanta Zboińska – certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, certyfikowany psychotraumatolog, certyfikowany terapeuta metodą EMDR,  wieloletni wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, trener Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie, prowadząca indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Gdańsku.

Iwona Piotrzkowska - Sut – psychoterapeuta psychoanalityczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, certyfikowany psychotraumatolog, prowadząca indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Gdańsku.  
Violeta Kosińska- psycholog-psychoterapeuta dzieci i młodzieży, absolwentka Studium Psychotraumatologii Specjalistycznej prowadząca indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Gdańsku.

Mariusz Siejek – certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, prowadzący indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Gdańsku.

Jolanta Grabska –  certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, prowadząca indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Koszalinie.

Zofia Czepulonis Panasiuk - certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, prowadząca indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Warszawie.

Agnieszka Posyniak – psychoterapeuta psychoanalityczny, prowadzący indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Warszawie.

ver. F-05/19
Wróć do spisu treści