Zrealizowane Projekty - FUNDACJA Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

Przejdź do treści
PI-PWP Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej w woj. pomorskim - Innowacyjny model wspierania młodzieży straumatyzowanej z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich.

Od 1 stycznia 2012r. Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii realizuje projekt pt.: PI-PWP Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej w woj. pomorskim - Innowacyjny model wspierania młodzieży straumatyzowanej z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich. Projekt dofinansowany ze środków EU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

2010-09-13
Umowa Partnerska z Pomorskim Centrum Traumatologii
Umowa Partnerska z Pomorskim Centrum Traumatologii 

Zarząd Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii informuje, iż dnia 11 sierpnia br. została zawarta umowa partnerska pomiędzy: 
- Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku 
-Gminą Miasta Gdańsk 
-Gminą Miasta Sopot 
-Fundacją Pomorskie Centrum Psychotraumatologii. 

Celem współpracy jest wspólna realizacja projektu "Przebudowa i modernizacja wraz z zakupem niezbędnego sprzętu medycznego w największym w województwie Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla dorosłych i dzieci w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku". 

Do zadań Fundacji należeć będzie: 
a) Zorganizowanie i sprawowanie specjalistycznej opieki psychotraumatologicznej na rzecz pacjentów SOR; 
b) Świadczenie pomocy psychotraumatologicznej dla personelu SOR w zakresie radzenia sobie ze stresem zawodowym; 
c) realizację w.w. zadań zgodnie z złożoną ofertą. 

2010-07-01
Doskonalenie zawodowe - Certyfikowani specjaliści Pomorskiego Centrum Psychotraumatologii
Kierownik projektu: Joanna Fila 
Koordynator merytoryczny: Dorota Modrzyńska 

W ramach wygranego projektu unijnego WND-POLK/08.01.01-22-045/08. Fundacja kształci szeroką rzeszę wysokiej klasy specjalistów w tej dziedzinie, poprzez wykłady otwarte oraz profesjonalne szkolenia z zakresu Psychotraumatologii. 

Udział w nich biorą przedstawiciele rozmaitych grup zawodowych: pedagodzy, nauczyciele, pracownicy ośrodków interwencyjnych, lekarze, psycholodzy, kuratorzy i sędziowie. 

Zajęcia prowadzą wybitni niemieccy psychotraumatolodzy: Ela Briz oraz Alfred Walter

Inicjatywa poprzedniego, realizowanego projektu została wyróżniona w 2006 roku przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, obecny projekt także uzyskał wysokie noty oraz szerokie poparcie Urzędu Marszałkowskiego oraz lokalnych polityków. 

Kreowana przez Fundacje inicjatywa specjalistycznej pomocy dla ofiar fizycznej i psychicznej przemocy, ma naszym mniemaniu niezwykle istotne znaczenie nie tylko dla regionu Województwa Pomorskiego ale także całej Polski. 

2010-07-01
Punkt Konsultacyjny przy Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii
Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii ogłasza otwarcie: 

Punktu Konsultacyjnego dla osób, które doświadczyły urazu psychicznego. 


Praca Punktu Konsultacyjnego obejmuje konsultacje psychotraumatologiczne w celu postawienia diagnozy i/lub krótkoterminową pomoc interwencyjną i stabilizującą stan pacjenta - od 2 do 6 spotkań dla jednej osoby. Konsultacje są punktem wyjścia do zaplanowania właściwego sposobu leczenia, które może być kontynuowane na zasadach przedłużonych konsultacji lub terapii w formie odpłatnej albo skierowania do innej właściwej placówki w systemie pomocy w województwie pomorskim lub na terenie całego kraju. 

Terapeuci – konsultanci: 
Joanna Fila godz. przyjęć: czwartek w godzinach 14.00-18.00 
Małgorzata Urbanowska poniedziałek w godzinach 16.00-19.30 

Rejestracja pacjentów telefonicznie: 
Bogna Markowska 
środa 10.00-14.00 Tel. 888-340-080 

Miejsce spotkań : ul. Podgarbary 10 w Gdańsku na początku Starówki w budynku Szkoły Językowej Universus pokój nr 14 (wejście od rogu ul. Ogarnej i ul. Podgarbary – budynek starej wozowni). 
> Zobacz jak do nas trafić Do pobrania: 
 

2010-05-12
Program psychotraumatologii ogólnej
W odpowiedzi na duże zainteresowanie Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii przeprowadza nabór na drugą grupę jedynego w Polsce - profesjonalnego szkolenia z zakresupsychotraumatologii ogólnej.. Zajęcia odbywać się będą od kwietnia do grudnia br. 

Program szkolenia / [PDF - 0,11 MB] 
Program szkolenia / [DOC - 0,25 MB] Zakres tematyczny: 

1. Podstawy psychotraumatologii – teoria i praktyka. 

2. Neurofizjologiczne podstawy przetwarzania stresu i przeżyć traumatycznych. 

3. Dynamika urazu psychicznego i stanu dysocjacji. 

4. Diagnostyka i terapia zaburzeń pourazowych – traumy proste i złożone, klasyfikacja według ICD-10. 

5. Leczenie stanów pourazowych w ramach terapii indywidualnej - Model 4-fazowy: 
• faza pierwsza - nawiązanie kontaktu, przeprowadzanie wywiadu, diagnostyka zaburzeń, formułowanie planu terapii; 
• faza druga - stabilizacja i mobilizacja zasobów, stosowanie technik wyobrażeniowych i hipnoterapeutycznych; 
• faza trzecia – przepracowanie urazu poprzez jego syntezę 
z zastosowaniem „techniki ekranu”; 
• faza czwarta - pożegnanie i budowa nowej orientacji. 

6. Możliwości socjalne, prawne i psychologiczne leczenia i opieki 
w ostrych urazach psychicznych w ramach systemu pomocy w Polsce. 

7. Możliwości pomocy interwencyjnej – techniki, założenia pomocy interwencyjnej, diagnoza sytuacji, zasady współpracy zespołowej. 

8. Metody psychotraumatologicznej pomocy bezpośredniej na miejscu wypadku lub katastrofy. 

9. Dysocjacyjne zaburzenia osobowości jako złożone zaburzenia pourazowe- diagnostyka, fenomenologia, struktura osobowości. 

10. Wprowadzenie do terapii urazów w przypadku ciężkich zaburzeń osobowości – zaburzenia stanu ego, zaburzenie borderline. 

11. Przemoc seksualna i nadużycie – fenomenologia, przyczyny, dynamika ofiara-sprawca, dynamika rodzinna, podstawy strategii interwencyjnych, diagnostyka, interwencja kryzysowa. 

12. Związki zespołu stresu pourazowego a zagrożenie samobójstwem, dynamika. Technika szkolenia: 

Kurs prowadzony będzie w oparciu o aktywne metody nauczania w tym zajęcia warsztatowe, praca w grupach, psychodrama, analiza przypadków, dyskusja moderowana, pokazy filmowe, mikrowykłady, pokazy multimedialne. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w ilości około 100 stron. Czas trwania: 

8 spotkań po 18 godzin szkoleniowych = 144 godzin szkoleniowych (1h=45minut). Zajęcia prowadzone będą weekendowo w trybie sobota-niedziela raz w miesiącu. W jednym dniu realizowane będzie 10 godzin a w następnym 8. Bloki zajęć 1,5h. 

Ramowy rozkład zajęć: 

Dzień pierwszy: 
9.00 - 10.30 
10.45 - 12.15 
12.30 - 14.00 
14.00 - 15.00 przerwa obiadowa 
15.00 - 16.30 
16.45 - 18.15 

Dzień drugi: 
9.00 - 10.30 
10.45 - 12.15 
12.30 - 14.00 
14.00 - 15.00 przerwa obiadowa 
15.00 - 16.30 

Planowane terminy: 

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele: 

Kwiecień 17-18.2010 
Maj 15-16.2010 
Czerwiec 12-13.2010 
Lipiec 03-04.2010 
Wrzesień 18-19.2010 
Październik 16-17.2010 
Listopad 13-14.2010 
Grudzień 18-19.2010 

Termin kwietniowego zjazdu nie odbył się z powodu żałoby narodowej. Spotkanie majowe będzie spotkaniem pierwszym i na nim zostanie ustalony dodatkowy termin szkolenia. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu z miesięcznym powiadomieniem. 


Adresaci: 

Adresaci szkoleń to szeroko rozumiani specjaliści mający zawodowy kontakt z ofiarą dzieckiem bądź dorosłym w tym: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, socjoterapeuci, kuratorzy, pracownicy socjalni, lekarze, prawnicy, duchowni, ratownicy medyczni, pielęgniarki, policja, inni pomagacze. Jedna grupa szkoleniowa zawierać będzie do 26 osób. Koszt szkolenia: 

Opłata za jedno spotkanie szkoleniowe wynosić będzie 270 zł. 
Łączny koszt całego szkolenia: 8 spotkań x 270 zł = 2.160 zł. 
Przy opłacie za całość kursu z góry wynosi on 2.000 zł (250 zł za jedno spotkanie). Sposób zaliczenia: 

Podstawą do zaliczenia tego kursu jest obecność i aktywna podstawa na zajęciach. Dlatego też w czasie trwania kursu możliwe będzie opuszczenie jedynie jednego dnia szkolenia, w to również wlicza się pojedyncze opuszczone godziny jeśli dadzą one łączną sumę 10 godzin. Przekroczenie tej liczby godzin będzie jednoznaczne z koniecznością odrobienia zajęć w ramach następnego kursu po uzgodnieniu z organizatorem oraz opóźnieniu otrzymania dyplomu do momentu odpracowania. Możliwości kontynuowania szkolenia i znaczenie: 

Kurs psychotraumatologii ogólnej uprawnia i przygotowuje do podejmowania interwencji wobec osób, które doświadczyły urazu psychicznego będącego skutkiem katastrofy, czy wypadku lub wynikającego z doświadczeń rodzinnych. Jest szczególnie przydatny w pracy pedagogicznej, gdyż poszerza on możliwość rozumienia dynamiki urazu psychicznego, rozumienia przeżyć dziecka i dorosłego w traumatyzującej sytuacji oraz daje konkretne narzędzia interwencyjne oraz stabilizujące. Dla osób, które będą zainteresowane pracą terapeutyczną stanowi etap wstępny i daje możliwość kontynuowania dalszego szkolenia w kierunku uzyskania certyfikatu psychotraumatologa wydawanego przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii. Organizacja i informacja o trenerach prowadzących szkolenie: 

Organizatorem kursu jest Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii z siedzibą w Gdańsku. Skupiamy wokół siebie doświadczonych terapeutów, którzy na co dzień pracują z osobami po traumie w ramach pomocy instytucjonalnej i gabinetowej. Wśród nich jest siedemnaście osób, które otrzymały certyfikaty psychotraumatologa w zakresie prowadzenia psychoterapii i szkoleń. I to właśnie oni będą trenerami opisanych szkoleń. 
Celem Fundacji jest wprowadzenie na rynek polski nowego zawodu w ramach kompetencji psychoterapeuty – psychotraumatologa. Technika ta jest zapożyczona z doświadczeń niemieckich, gdzie jest powszechnie stosowana w służbach interwencyjnych, pracy pedagogicznej i psychoterapeutycznej. Fundacja czyni starania o zalegalizowanie certyfikatów psychotraumatologa w ramach pomocy psychologicznej. Zapisy na szkolenia: 

Szkolenia rozpoczną się w kwietniu 2010r. po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników. Zgłoszenia prosimy kierować w formie mailowej d.modrzynska@psychotraumatologia.com.plbądź telefonicznej: 888-340-080 
lub 602-592-251. Każdy z uczestników odbędzie rozmowę kwalifikacyjną z koordynatorem merytorycznym Fundacji Dorotą Modrzyńską. Rozmowa ta stanowi podstawę kwalifikacji na kurs. 
ver. F-05/19
Wróć do spisu treści