Centrum Terapii Traumy - FUNDACJA Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku
Przejdź do treści
KONTAKT - REJESTRACJA:

Tel. 721 613 787

CENTRUM TERAPII TRAUMY
 
W ramach działalności Centrum Terapii Traumy proponujemy Państwu szeroką ofertę specjalistycznego wsparcia psychologicznego i psychoterapii krótko i długoterminowej:

  • Psychoterapia indywidualna doświadczeń traumatycznych
Jest to indywidualna forma pracy nad różnego rodzaju doświadczeniami o charakterze traumatycznym w oparciu o teorię i praktykę psychotraumatologii.

  • Psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych
Forma leczenia przez kontakt i rozmowę z psychoterapeutą, której celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji z ważnymi osobami oraz zdolności do realizacji zadań życiowych.

  • Psychoterapia indywidualna dzieci
Kiedy u dzieci występują objawy poważnie zakłócające ich rozwój ten rodzaj psychoterapii może okazać się szczególnie pomocny. Takimi objawami mogą być np. konflikty z innymi osobami, problemy w nauce, zaburzenia odżywiania i snu, zachowania impulsywne, depresyjność, lękliwość, agresywność oraz niezdolność do bawienia się.

  • Terapia uzależnień
Odbywa się podczas sesji indywidualnych jak i grupowych. Pracujemy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Zapraszamy na Grupę Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz na grupę  Rodziców Dzieci/Nastolatków zagrożonych uzależnieniem.

  • Terapia rodzinna
Zaletą tej formy pracy terapeutycznej jest możliwość zaangażowania w terapię całej rodziny, lub potrzebującej tego części: rodziców i dzieci, dziadków, rodzeństwa, dalszej rodziny. Terapia ta okazuje się pomocna w sytuacjach trudnych, kiedy poprawa funkcjonowania poszczególnych członków rodziny nie jest możliwa bez zmiany pozostałych osób. Zapobiega stygmatyzacji i roli kozła ofiarnego wybranego członka rodziny.

  • Terapia par
Bycie w związku wiąże się nie tylko z jego utrzymaniem, ale również z dbaniem o bliskość, przy jednoczesnym nie traceniu własnej odrębności. Ten rodzaj terapii kierujemy do par, małżeństw i osób planujących wspólną przyszłość, które chcą zaangażować się w pracę nad rozwojem wzajemnej relacji. Zapraszamy również osoby szukające pomocy w sytuacjach konfliktowych w związku.

  • Terapia grupowa  „Żywa Nadzieja”
Do grupy zapraszamy osoby dorosłe chcące poradzić sobie z doświadczeniem  utraty dziecka w okresie prenatalnym (poronienie, ciąża jajowodowa, niepowodzenie w in vitro, także aborcja) i okołoporodowym (urodzenie martwego dziecka, choroba i śmierć dziecka tuż po urodzeniu) oraz doświadczeniem traumy zaniedbania (fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego) i przemocy (fizycznej, psychicznej, słownej) Sesje grupowe odbywają się raz w tygodniu przez okres roku. Pracujemy w małej 4-6 osobowej grupie. Grupa ma charakter zamknięty. Zaczynamy i kończymy w tym samym gronie osób.

  • Diagnoza psychotraumatologiczna
Diagnoza psychotraumatologiczna przeprowadzana jest dla potrzeb osób indywidualnych (rodziców, rodzin zastępczych, rodziców adopcyjnych) jak i  instytucji (szkoła, poradnia). Diagnoza opracowywana jest w oparciu o cykl spotkań z dzieckiem. Umożliwia precyzyjne nazwanie trudności dziecka i wskazuje kierunek pracy terapeutycznej.

  • Warsztaty
Psychoanalityczna Szkoła dla Rodziców jest wyróżniającą się propozycją, której celem jest dostarczenie rodzicom dobrych umiejętności wychowawczych, żeby mogli lepiej poznać i rozumieć swoje dzieci, a przez to celnie wspierać ich rozwój. Szkoła czerpie z bogatej myśli i doświadczenia klinicznego wybitnych lekarzy i psychoanalityków dziecięcych takich jak m.in. Melanie Klein, Donald Winnicott, WilfredBion.

 
Psychoterapeuci Centrum Terapii Traumy pracują pod stałą superwizją.
 
Superwizja prowadzona jest przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej:
 
Iwonę Piotrzkowską-Sut oraz przez Jolantę Zboinśką.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCISPECJALIŚCI
Psychoterapia indywidualna młodzieży i osób dorosłych
M. Trawińska, A. Michniewska, L. Lewalska,
D. Pytel, A. Sławiński.
Psychoterapia indywidualna dzieci
D. Pytel, A. Michniewska, L. Lewalska.
Terapia   uzależnień (indywidualna i grupowa)
A. Sławiński, A. Michniewska, L. Lewalska, M. Trawińska.
Terapia grupowa
A. Sławiński, A. Michniewska, L. Lewalska, M. Trawińska.
Terapia rodzinna
D. Pytel, A. Michniewska.
Terapia par
D. Pytel, A. Michniewska.
Diagnoza psychotraumatologiczna
D. Pytel, A. Michniewska, M. Trawińska,
L. Lewalska, A. Sławiński.
Warsztaty
D. Pytel, A. Michniewska, M. Trawińska,
L. Lewalska, A. Sławiński.
Pomoc psychologiczna udzielana w ramach Centrum Terapii Traumy jest odpłatna.
Z E S P Ó Ł:
Magdalena Trawińska – psycholog (absolwentka studiów magisterskich z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim), psychotraumatolog (szkolenie certyfikacyjne Psychotraumatologia praktyczna). W trakcie certyfikacyjnego szkolenia z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej. Uczestniczka wielu kursów i warsztatów, w tym dotyczących Neuroafektywnego Modelu Relacyjnego (NARM) prowadzonego przez Instytut Terapii Psychosomatycznej. Specjalizuje się w długoterminowej psychoterapii dorosłych, w szczególności doświadczonych traumatycznie.

Dorota Pytel – pedagog resocjalizacji,  socjoterapeutka,  psychotraumatolog. Ukończyła wiele szkoleń i kursów m.in. Wstęp do Psychoterapii Psychoanalitycznej, Podyplomowe Studia Psychologii Klinicznej. Obecnie jest w trakcie szkolenia zaawansowanego z Systemowej Terapii Rodzin.  Posiada doświadczenie w prowadzeniu dziecięcych i młodzieżowych grup terapeutycznych, grup rozwoju osobistego, grup psychoedukacyjnych dla rodziców.  Prowadzi również warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  Posiada również doświadczenie w pracy indywidualnej z osobami po traumie oraz w przeprowadzaniu diagnozy psychotraumatologicznej.

Lena Lewalska – psycholog, diagnosta, trener twórczości, mediator w sprawach szkolnych i rówieśniczych, absolwentka Uniwersytetu SWPS w Sopocie oraz studiów podyplomowych z Diagnostyki psychologicznej na Uniwersytecie Gdańskim, terapeuta I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz terapeuta w trakcie szkolenia w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii (III stopień), realizatorka wielu projektów o charakterze arteterapeutycznym (GFTR), posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Anna Michniewska - psycholog  (Uniwersytet Gdański), psychoterapeuta. Jest  absolwentką Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestali w Krakowie (2001r.), trzyetapowego szkolenia terapii systemowej rodzin oraz małżeństw i par (2004- 2009r.) oraz Studiów podyplomowych z psychologii klinicznej na GUM. Od ponad 20 lat pracuje z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi prowadząc konsultacje, psychoterapię i diagnozę.  Posiada doświadczenie w pracy z grupą,  prowadzi psychoedukację i warsztaty "Szkoła dla rodziców". Aktualnie w trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychotyaumatologii prowadzonego przez Pomorskie Centrum  Psychtraumatologii, z którym współpracuje.

Artur Sławiński – psycholog (absolwent studiów magisterskich z psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie). Absolwent studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Psychotraumatolog w trakcie szkolenia certyfikacyjnego z zakresu  psychotraumatologii praktycznej prowadzonego przez Pomorskie Centrum Psychotraumatologii. Specjalizuje się w długoterminowej terapii młodzieży i osób dorosłych.
ver. F-02/21
Wróć do spisu treści