Polska Federacja Psychotraumatologii - Nowy projekt

Kontakt
E-mail: info@psychotraumatologia.com.pl
E-mai w spr. szkoleń: fundacjaszkolenia@wp.pl


Przejdź do treści
POLSKA FEDERACJA PSYCHOTRAUMATOLOGII

MISJA

Polska Federacja Psychotraumatologii powstała z inicjatywy grupy specjalistów skupionych wokół idei leczenia traum psychicznych oraz niesienia pomocy terapeutycznej osobom dotkniętym najtrudniejszymi doświadczeniami życiowymi. Zespół tworzący grupę założycielską  federacji od wielu lat doskonali swoje kompetencje, uczestnicząc w międzynarodowych szkoleniach z zakresu psychotraumatologii organizowanych i współorganizowanych przez Centrum Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium. Współpraca ta polega na organizowaniu szkoleń, wymianie doświadczeń, wizytach studyjnych, czy organizacji międzynarodowych konferencji.  
Polska Federacja Psychotraumatologii została powołana w celu krzewienia profesjonalnej wiedzy z zakresu psychotraumatologii, wspierania profesjonalistów w zakresie ich kompetencji leczenia traum psychicznych, rozumienia i umiejętności skutecznego leczenia osób dotkniętych najcięższymi przeżyciami życiowymi.
Celem Federacji jest dbanie o utrzymanie międzynarodowych standardów szkolenia, wspieranie indywidualnych i grupowych inicjatyw w zakresie szerzenia profesjonalnej wiedzy z zakresu psychotraumatologii, dbałość o respektowanie i wspieranie etycznych postaw wśród profesjonalistów pracujących z  pacjentami po przeżyciach traumatycznych.
Ideą federacji jest praca na rzecz budowania interdyscyplinarnego środowiska współpracującego na rzecz pomocy straumatyzowanym pacjentom w możliwie najbardziej wspierający sposób.Strona internetowa POLSKIEJ FEDERACJI PSYCHOTRAUMATOLOGII - www.federacjagdansk.plZGŁOSZENIA - kliknij TU
Fundacja PCP
ul. Brozowa 15
80-243 GDAŃSK

NIP: 9570991713
Wróć do spisu treści