ZESPÓŁ SZKOLĄCY - Nowy projekt

Kontakt
E-mail: info@psychotraumatologia.com.pl
E-mai w spr. szkoleń: fundacjaszkolenia@wp.pl


Przejdź do treści
ZESPÓŁ SZKOLĄCY

dr Alfred Walter psychoanalityk dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapeuta i superwizor Niemieckiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, wieloletni wykładowca i lider Instytutu Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium, będący członkiem elitarnej grupy psychoanalityków na świecie, trener i superwizor w kilku instytucjach szkolenia psychoanalitycznego w Monachium, na Uniwersytecie w Augsburgu oraz w Centrum Medycznym Uniwersytetu w Ulm,  od ponad 20 lat prowadzący prywatną praktykę w Augsburgu, jeden z pionierów psychotraumatologii w Polsce.


prof. dr hab. Bernadetta Izydorczyk - Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorat z psychologii uzyskała w roku 2002, a habilitację w dziedzinie nauk społecznych (dyscyplina psychologia) otrzymała w roku 2015 na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista psychologii klinicznej oraz psychoterapii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii. Terapeuta i trener psychodramy (Psychodrama Institute For Europe). Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki psychologii klinicznej i psychoterapii. Autorka licznych publikacji naukowych, m.in. z zakresu problematyki diagnozy i terapii zaburzeń odżywiania, czynników ryzyka rozwoju zaburzeń odżywiania oraz kulturowych i psychospołecznych predyktorów rozwoju obrazu ciała


Jolanta Zboińska certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, certyfikowany psychotraumatolog Instytutu Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium, superwizor psychotraumatologii, certyfikowany terapeuta metodą EMDR II stopnia,  wieloletni wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,  trenerka psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, prowadząca indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Gdańsku oraz superwizje instytucji sektora publicznego oraz prywatnego, aktualnie prezes Fundacji Pomorskie Centrum PsychotraumatologiiELŻBIETA BRITZ absolwentka wydziału psychologii oraz filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, absolwentka studiów podyplomowych z Psychotraumatologii Instytutu Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium oraz trenerka metody EMDR. Pracuje w prywatnym gabinecie w Haidenheim an der Brenz w `Niemczech, gdzie oferuje psychoterapię psychotraumatologiczną dzieciom, młodzieży i dorosłym. Wieloletni biegły sądowy opiniujący w sprawach rodzinnych, społecznych oraz w sądzie pracy.Iwona Piotrzkowska - Sut – psychoterapeuta psychoanalityczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, certyfikowany psychotraumatolog, superwizor psychotraumatologii, prowadząca indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Gdańsku– psychoterapeuta psychoanalityczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, certyfikowany psychotraumatolog, superwizor psychotraumatologii, prowadząca indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Gdańsku
Violeta Kosińska- psycholog-psychoterapeuta dzieci i młodzieży, certyfikowany psychotraumatolog, certyfikowany superwizor psychotraumatologii, prowadząca indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Gdańsku.


Anna Nadratowska – psycholog, analityk grupowy, socjoterapeuta, trener umiejętności społecznych, mediator, nauczyciel akademicki. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Nauk Społecznych, kierunek psychologia. Ukończyła 4-letnie szkolenie z psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Warszawie oraz Studia Podyplomowe Organizacja Pomocy Społecznej (UG) i in.
Od 2005r. pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, prowadząc terapię indywidualną, terapię grupową, treningi umiejętności społecznych i psychologicznych oraz szkolenia i superwizję dla zespołów terapeutycznych.Natalia Oniszczukpsycholog, certyfikowany psychotraumatolog, certyfikowany superwizor psychotraumatologii, pracująca w Śląskim Ośrodku Adopcyjnym oraz w ramach inicjatywy „Ulica Kreatywna”


Joanna Górniak – psycholog, psychotraumatolog, wygrana do grupy 9 osobowej przyszłych europejskich liderów psychotraumatologii przy ESTSS (Europejskim Stowarzyszeniu Badań nad Stresem Traumatycznym), absolwentka szkolenia za zakresu Terapii traumy w Tavistock Clinick (Londyn)

Dagmara Karpowicz - psycholog, seksuolog,psychoterapeuta, psychotraumatolog. Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia, Studiów  Podyplomowych z Seksuologii Klinicznej, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne,  Ukończyła Specjalistyczne 4 letnie szkolenie z zakresu psychoterapii, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Specjalistyczne Szkolnie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Otrzymała Dyplom Psychotraumatologa III stopnia Fundacji Pomorskie centrum Psychotraumatologii w Gdańsku we współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium.Obecnie prowadząca indywidualną praktykę psychoterapeutyczną w Gdańsku.Emilia Dykty - certyfikowany psychotraumatolog psychoterapeuta (certyfikat Instytutu Psychoterapii Zintegrowanej KIRINUS w Monachium oraz certyfikat Polskiej Federacji Psychotraumatologii) pracująca w nurcie psychoanalitycznym; certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskiej Federacji Psychotraumatologii (obecnie wiceprezes PFPt). Jest trenerem szkolącym w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii. Przez kilka lat prowadziła zajęcia dydaktyczne ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego dotyczące psychoterapii, resocjalizacji, readaptacji społecznej i penitencjarystyki. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m. in. w instytucjach i placówkach w pracy terapeutycznej z osobami po doświadczeniach traumatycznych- uzależnionymi od różnych substancji psychoaktywnych (młodzież i dorośli), pacjentami z podwójną diagnozą, ze sprawcami przestępstw (dorośli) oraz czynów karalnych (nieletni). Prowadzi długoterminową psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych zorientowaną na traumę w Centrum Terapii Traumy Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku oraz prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Gdańsku - Wrzeszczu.


Anna Krzymińska Kędzior – certyfikowany psychotraumatolog i superwizor psychotraumatologii oraz superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkoląca się w Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto” oraz pracująca w nurcie psychoanalitycznym. Od 25 lat pracuje w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz leczenia objawów posttraumatycznych u młodzieży i dorosłych. Od 2005 roku prowadzi prywatną praktykę w zakresie psychoterapii współpracując min. Centrum Praw Kobiet w Gdańsku, Zespołem Placówek Specjalistycznych w Gdańsku, Miejską Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Gdańsku


Iwona Środek – Startek –  psycholog, psychoterapeuta grup, absolwentka Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”


Jolanta GrabskaAnna Żebryk Michalska psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny PTPP, absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie, prowadząca prywatną praktykę psychoterapeutyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Gdańsku.
Marta Lipińska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny, pracująca w gabinecie prywatnym w Gdańsku, tłumaczka wielu artykułów psychoanalitycznych z języka angielskiego

Izabela Podsiadło Dacewicz – Trenerka, coach, mediatorka, terapeutka, psychotraumatolożka, interwentka kryzysowa,absolwentka WSPS w Warszawie, Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych (Laboratorium Psychoedukacji i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, PAN) oraz Studium Coachingu i Studium Mediacji Akademii TROP, studiów podyplomowych z zakresu mediacji (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), studium Analizy Transakcyjnej, studium Terapii Systemowej oraz Psychotraumatologii na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Ukończyła również Helsińską Szkołę Praw Człowieka oraz roczne kursy z zakresu superwizji i prowadzenia grup wsparcia.
Posiada rekomendacje II stopnia trenera treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest interwentką w grupie Interwentów Kryzysowych, powołanej przez Prezydenta m.st. Warszawy. Jest współautorką publikacji dla kadry trenerskiej i pedagogicznej oraz autorką programów szkoleniowych związanych z procesami wdrożeniowymi o charakterze systemowym. Od wielu lat zawodowo związana z oświatą oraz pracą w środowisku administracji publicznej, biznesu i NGO-sów. Specjalizuje się w szkoleniach i treningach z zakresu rozwijania umiejętności psychospołecznych (interwencji kryzysowej, komunikacji interpersonalnej, asertywności, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, mediacji, profilaktyki wypalenia zawodowego i radzenia sobie ze stresem, budowania zespołów i współpracy w zespole, motywowania i delegowania, zarządzania zmianą, zarządzania sobą w czasie) oraz zarządzania różnorodnością, przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji i mobbingowi w środowisku pracy.

Emilia Rataj – psycholog, certyfikowany psychotraumatolog psychoterapeuta (certyfikat Instytutu Psychoterapii Zintegrowanej KIRINUS w Monachium oraz Polskiej Federacji Psychotraumatologii), w trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu PTPP.   Ukończyła Studium Psychoterapii i Socjoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także liczne kursy i szkolenia z zakresu pomagania i interwencji kryzysowej.
Prowadzi długoterminową psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych w nurcie psychoanalitycznym. Zajmuje się także psychologiczną pomocą okołoporodowa, korzystając z metody Analizy Więzi Prenatalnej, która opracowana jest jako forma pomocy dla kobiet w okresie okołoporodowym. Ukończyła szkolenie w tym zakresie prowadzone przez dr Helgę Blazy

Katarzyna Żejmo – Trzcińskaabsolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku psychologia, psychotraumatolog, certyfikowany psychoterapeuta psychotraumatologii (certyfikat Instytutu Psychoterapii Zintegrowanej KIRINUS w Monachium oraz Polskiej Federacji Psychotraumatologii).
Obecnie sprawuje funkcję Członkini Zarządu w Polskiej Federacji Psychotraumatologii.
Swoje doświadczenie zdobywała głównie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej oraz w projektach Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii realizowanymi przy współpracy z  Urzędem Miasta w Gdańsku. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w seminariach, szkoleniach i konferencjach naukowych. Obecnie podjęła również 4 – letnie szkolenie z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii PTPP w Trójmieście oraz szkolenie superwizorskie w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii.
Obecnie pracuje z osobami dorosłymi w gabinecie prywatnym w Gdańsku, w nurcie psychoanalitycznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Fundacja PCP
ul. Brozowa 15
80-243 GDAŃSK

NIP: 9570991713
Wróć do spisu treści