Praca - Nowy projekt

Kontakt
E-mail: info@psychotraumatologia.com.pl
E-mai w spr. szkoleń: fundacjaszkolenia@wp.pl


Przejdź do treści
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do współpracy z fundacją w realizowanych przez nas zadaniach. Aktualnie poszukujemy osób które bądź ukończyły szkolenie w fundacji bądź nadal się szkolą, albowiem powierzana praca będzie dotyczyła kompetencji psychotraumatologów i psychoterapeutów.
 
Warunku rekrutacji są następujące:

  1. Podstawowe obowiązki - udzielanie wsparcia psychotraumatologicznego i psychoterapeutycznego, prowadzenie konsultacji, prowadzenie terapii ze wszystkimi grupami wiekowymi (dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi)
  2. Wymagania niezbędne - wykształcenie wyższe- z zakresu psychologii, pedagogiki, posiadanie kwalifikacji w zakresie psychotraumatologii /lubi psychoterapii . Mile widziane doświadczenie pracy w tych zawodach. Wymagane jest także  doświadczenie psychoterapii własnej  lub bycie w  trakcie kontynuacji własnego procesu terapeutycznego.
  3. Wymagania dodatkowe - doświadczenie w pracy z ludźmi, w instytucjach, organizacjach etc. Bardzo dobra komunikatywność i wysoka kultura osobista. Umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole.
  4. Wymagane dokumenty - list motywacyjny, aktualne cv wraz z podanym emailem i tel. do kontaktu. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (świadectwa, dyplomy, zaświadczenia). Kserokopie poświadczające dotychczasowe zatrudnienie; odbyte praktyki, staż itp. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii – mile widziane rekomendacje. Zaświadczenie o niekaralności. Wypełnione oświadczenie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych  oraz wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie FPCP)
  5. Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku –Wrzeszczu  przy ul. Brzozowej 15  po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z koordynatorem pracy terapeutów
 
Tel. do kontaktu: +48 724 271 133

Zgoda na przetwarzanie danych - POBIERZ
Fundacja PCP
ul. Brozowa 15
80-243 GDAŃSK

NIP: 9570991713
Wróć do spisu treści