Wymagania do certyfikacji - Nowy projekt

Kontakt
E-mail: info@psychotraumatologia.com.pl
E-mai w spr. szkoleń: fundacjaszkolenia@wp.pl


Przejdź do treści
Certyfikat PSYCHOTRAUMATOLOGA
wydany przez
POLSKĄ FEDERACJĘ PSYCHOTRAUMATOLOGII
ORAZ
CENTRUM PSYCHOTERAPII ZINTEGROWANEJ "KIRINUS" W MONACHIUM
Wymagania do certyfikacji dla osób, które rozpoczęły szkolenie przed 1 stycznia 2024 r.

 1. Osoba która ukończyła wyższe studia humanistyczne, medyczne lub pokrewne i pracuje w obszarze pomagania, wsparcia psychologicznego lub studenci ostatnich lat tego typu studiów.
 2. Odbyła pełen cykl szkolenia prowadzonego przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii ( 3 stopnie).
 3. Odbyła psychoterapię własną u psychoterapeuty posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego w wymiarze 3 lat minimum 2 razy w tygodniu.
 4. Odbyła superwizję indywidualną w wymiarze 75 godzin co najmniej raz w tygodniu u dwóch superwizorów uznanych przez Fundację PCP (omówienie wszystkich pacjentów) - łącznie 150 godzin.
 5. Otrzymała rekomendację zespołu trenerów prowadzących szkolenia z zakresu psychotraumatologii.
 6. Przedstawiła referat obrazujący jej pracę kliniczną z pacjentem z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkoleń oraz superwizji (oprócz pracy powinien być opis 3-4 godzin pracy z pacjentem).

Wymagania szkoleniowe wobec uczestników szkoleń z psychotraumatologii starających się o certyfikat psychotraumatologa Instytutu Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium.

Psychoterapia własna:
Fundacja oraz Instytut w Monachium zalecają psychoterapię indywidualną u certyfikowanych psychoterapeutów psychoanalitycznych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej lub Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Standard godzinowy:
 • Szkolenie teoretyczne - 605 godzin (godzin zegarowych 60 minut)
 • Superwizja indywidualna - 150 godzin (po 75 godzin u każdego z dwóch superwizorów, jeden superwizor musi być psychotraumatologiam, drugi może być superwizorem innej szkoły psychoterapii)
 • Terapia własna - 310 godzin (3 lata 2 x w tygodniu)
 • Staż kliniczny - 360 godzin (honorowane są zaświadczenia z instytucji zarówno prywatnych jak i publicznych w których pracują certyfikowani psychoterapeuci)
 • Całość szkolenia obejmuje 1425 godzin


Wymagania do certyfikacji dla osób, które rozpoczęły szkolenie po 1 stycznia 2024 r.

 1. Osoba, która ukończyła wyższe studia humanistyczne, medyczne lub pokrewne.
 2. Pracuje w obszarze pomagania i prowadzi co najmniej 1 proces psychoterapeutyczny, odbywający się z częstotliwością 1 lub 2 sesji w tygodniu i trwającego minimum dwa lata.
 3. Ukończyła pełen cykl szkolenia  prowadzonego przez Fundacje Pomorskie Centrum Psychotraumatologii, w którego skład wchodzą:
I etap – Psychotraumatologia praktyczna
II etap – Wprowadzenie do psychoterapii psychoanalitycznej
III etap – Psychotraumatologia psychoterapeutyczna
4. Odbyła psychoterapię własną u psychoterapeuty posiadającego certyfikat Polskiej Federacji Psychotraumatologii, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego w wymiarze minimum 2 sesji w tygodniu, przez okres 4 lat Liczba odbytych godzin terapii powinna zostać ujęta w przedstawionym zaświadczeniu.
5. Odbyła superwizje indywidualną u dwóch superwizorów (po 75h u każdego z nich), odbywającą się co najmniej raz w tygodniu u superwizorów psychotraumatologii będących na liście Polskiej Federacji Psychotraumatologii. Dopuszcza się, aby jeden z procesów superwizyjnych odbywał się u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej lub Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Należy przedstawić rekomendacje z dwóch procesów superwizyjnych oraz zaświadczenie potwierdzające liczbę odbytych godzin.
6. Odbyła staż kliniczny w ośrodku do tego uprawnionym, w trakcie trwania szkolenia, potwierdzony zaświadczeniem z uwzględnieniem ilości odbytych godzin
7. Wszystkie powyższe wymogi realizowane powinny być na zasadzie równoległości
8. Przedstawiła referat obrazujący jej pracę kliniczną z pacjentem z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkoleń oraz superwizji. Dodatkowo do pracy należy załączyć opis 2 sesji pracy z pacjentem. Praca nie powinna być krótsza niż 10 stron i nie dłuższa niż 12 stron. Powinna być napisana czcionką Times New Roman, rozmiar 12, interlinia powinna wynosić 1,5 i posiadać normalne marginesy strony.

Standardy godzinowe:
 
 1. Szkolenie teoretyczne: 600 godzin (godzin zegarowych, liczących 60 minut)
 2. Superwizja indywidualna – 150 godzin ( po 75 godzin u każdego z dwóch superwizorów)
 3. Terapia własna – 350 godzin (4 lata, sesje 2 razy w tygodniu)
 4. Staż kliniczny – 360 godzin (honorowane są zaświadczenia z instytucji zarówno prywatnych, jak i publicznych, w których pracują certyfikowani psychoterapeuci)
       
Całość szkolenia obejmuje  godzin 1460.
Fundacja PCP
ul. Brozowa 15
80-243 GDAŃSK

NIP: 9570991713
Wróć do spisu treści