Wykłady-Wywiady - Nowy projekt

Kontakt
E-mail: info@psychotraumatologia.com.pl
E-mai w spr. szkoleń: fundacjaszkolenia@wp.pl


Przejdź do treści"W rodzinie bezpiecznie – jak budować relacje wolne od przemocy”
w ramach projektu profilaktycznego „Kochaj – nie krzywdź”

„Prawo do odrębności i wspieranie indywidualności dziecka”

„Kiedy więzi w rodzinie stają się traumatyczne?”
(materiały z konferencji „Traumatyczne przywiązanie”)

"Jawna i ukryta traumatyzacja w rodzinie”.
(materiały z konferencji „Trauma w rodzinie”2019)

Niepokoje ożywają na nowo. Wpływ pogrzebanych traum na rozwój dzieci”
(nagranie wykładu z konferencji „Wylogowanie z życia” 2018)

„Jak wspierać dzieci w żałobie?”

„W jaki sposób postawy rodzicielskie wspierają rozwój dzieci?”

„Podstawy rezyliencji – jak pomagać dziecku w przezwyciężaniu trudności?”

„Wymaganie lojalności od dziecka a obciążenia rozwojowe.”

„Znaczenie wieku niemowlęcego w rozwoju.”

„Podstawowe uwarunkowania rozwoju dzieci”

„Dom jest podstawową bazą”

„Uwewnętrzniony rodzic – w jaki sposób postawy rodziców wpływają na dzieci ?”

„Ryzyko samobójczości u dzieci - ocena ryzyka.”

„Rozwój psychoseksualny dzieci a granice w rodzinie. Kiedy można mówić o nadużyciu.”

„Jak dogadać się z nastolatkiem.”

„Przemoc wobec dzieci, przemoc rówieśnicza, inne formy krzywdzenia dzieci.”

"Zagrożenie demoralizacją – kiedy ryzyko wzrasta?" część 1

"Zagrożenie demoralizacją – kiedy ryzyko wzrasta?” część 2

„Specyfika rodzin patchworkowych.”

„O roli ojców – specyfika ojcostwa”

„Stanie się rodzicem”

„Mentalizowanie a funkcja rodzicielska”

„Jak pomóc w dialogu międzypokoleniowym?”

„Wspieranie rozwoju psychicznego dziecka poprzez budowanie zdrowego przywiązania, rozwoju mentalizacji oraz refleksyjnego myślenia u dzieci”

„Jak wspierać dzieci w obliczu licznych i traumatycznych utrat doświadczanych w wyniku pandemii Covid 19.”
Fundacja PCP
ul. Brozowa 15
80-243 GDAŃSK

NIP: 9570991713
Wróć do spisu treści